Skip to content

IEEE 802.3 başlığında tanımlanan ethernet standartları geçmişten günümüze kimi zaman hızlı kimi zaman yavaş bir şekilde gelişti. 1Mbit ten 100Gbit e kadar standartların olduğunu biliyoruz. 40 Gbit i ayrı tutacak olursak standartların bir öncekinin 10 katı şeklinde geliştirildiğini izledik.

Seneler içerisinde ağlara kablosuzdan bağlanan host sayılarının hızlı bir şekilde arttığını hepimiz tecrübe ediyoruz.  Genelde kablosuz erişim cihazları yerel ağlara ethernet üzerinden bağlanıyor. Kablosuz cihazların switchlere olan bağlantıları çoğunlukla 1Gbit lik ethernet portlarından sağlanıyor.  Son yıllarda yapılan kablosuz teknolojilerdeki gelişmeler neticesinde 1Gbit in üzeri bağlantı gereksinimleri ortaya çıkmaya başladı. IEEE bu nokta da kablo standartlarını değiştirmeksizin 1Gbit ten daha yüksek bandwidth ihtiyacı duyan özellikle wireless access pointler ve bunların yanısıra sunucular için 2.5Gbit ve 5Gbit lik standartlar getireceğini duyurdu. Aşağıda bu yeni ethernet standartları hakkında birtakım teknik bilgileri görebilirsiniz.

ieee-ethernet-new-standards