Skip to content

Chapter 8

SUBNETTING

200.100.50.0 /24 ü 2 eşit parçaya bölelim

N.N.N.shhhhhhh

0 0000000 - 0 1111111 = 0 - 127
1 0000000 - 1 1111111 = 128 - 255

0. subnet = 200.100.50.0 - 200.100.50.127 /25
1. subnet = 200.100.50.128 - 200.100.50.255 /25

32 bit - 25 network = 7 bit

/25 = 255.255.255.128

 

200.100.50.0 /24 ü 4 eşit parçaya bölelim

N.N.N.sshhhhhh

00 000000 - 00 111111 = 0 - 63
01 000000 - 01 111111 = 64 - 127
10 000000 - 10 111111 = 128 - 191
11 000000 - 11 111111 = 192 - 255

0.subnet = 200.100.50.0 - 200.100.50.63 /26
1.subnet = 200.100.50.64 - 200.100.50.127 /26
2.subnet = 200.100.50.128 - 200.100.50.191 /26
3.subnet = 200.100.50.192 - 200.100.50.255 /26

/26 = 255.255.255.192

 

200.100.50.0 /24 ü 8 eşit parçaya bölelim

N.N.N.ssshhhhh

000 00000 - 000 11111 = 0 - 31
001 00000 - 001 11111 = 32 - 63
010 00000 - 010 11111 = 64 - 95
011 00000 - 011 11111 = 96 - 127
100 00000 - 100 11111 = 128 - 159
101 00000 - 101 11111 = 160 - 191
110 00000 - 110 11111 = 192 - 223
111 00000 - 111 11111 = 224 - 255

0.subnet = 200.100.50.0 - 200.100.50.31 /27
1.subnet = 200.100.50.32 - 200.100.50.63 /27
2.subnet = 200.100.50.64 - 200.100.50.95 /27
3.subnet = 200.100.50.96 - 200.100.50.127 /27
4.subnet = 200.100.50.128 - 200.100.50.159 /27
5.subnet = 200.100.50.160 - 200.100.50.191 /27
6.subnet = 200.100.50.192 - 200.100.50.223 /27
7.subnet = 200.100.50.224 - 200.100.50.255 /27

/27 = 255.255.255.224

source = 200.100.50.50 /27
destination = 200.100.50.150

200.100.50.50 = 11001000.01100100.00110010.00110010
255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000
-----------------------------------------------------and
11001000.01100100.00110010.00100000
200 100 50 32
200.100.50.150 = 11001000.01100100.00110010.10010110
255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000
-----------------------------------------------------and
11001000.01100100.00110010.10000000
200 100 50 128

2. metod
/27 li subnetworklerde hostalara kalan bit sayısı
32 - 27 = 5 bit
2^5 = 32 ip blok

0 - 31
32 - 63
64 - 95
96 - 127
128 - 159
160 - 191
192 - 223
224 - 255

 

200.100.50.0 /24 ü 16 eşit parçaya bölelim

N.N.N.sssshhhh

200.100.50.0 - 200.100.50.15 /28
200.100.50.16 - 200.100.50.31 /28
200.100.50.32 - 200.100.50.47 /28
200.100.50.48 - 200.100.50.63 /28
200.100.50.64 - 200.100.50.79 /28
200.100.50.80 - 200.100.50.95 /28
200.100.50.96 - 200.100.50.111 /28
200.100.50.112 - 200.100.50.127 /28
200.100.50.128 - 200.100.50.143 /28
200.100.50.144 - 200.100.50.159 /28
200.100.50.160 - 200.100.50.175 /28
200.100.50.176 - 200.100.50.191 /28
200.100.50.192 - 200.100.50.207 /28
200.100.50.208 - 200.100.50.223 /28
200.100.50.224 - 200.100.50.239 /28
200.100.50.240 - 200.100.50.255 /28

/28 = 255.255.255.240

 

200.100.50.0 /24 ü 32 eşit parçaya bölelim

* hostlara kalan bitler "0" yapılırsa network address, "1" yapılırsa broadcast address bulunur.

N.N.N.ssssshhh

hostlara kalan bit sayısı = 3 2^3 = 8 ip lik subnetler

200.100.50.0 - 200.100.50.7 /29
200.100.50.8 - 200.100.50.15 /29
200.100.50.16 - 200.100.50.23 /29
200.100.50.24 - 200.100.50.31 /29
200.100.50.32 - 200.100.50.39 /29
...
..
.
200.100.50.224 - 200.100.50.231 /29
200.100.50.232 - 200.100.50.239 /29
200.100.50.240 - 200.100.50.247 /29
200.100.50.248 - 200.100.50.255 /29

/29 = 255.255.255.248

 

200.100.50.0 /24 ü 64 eşit parçaya bölelim

N.N.N.sssssshh

hostlara kalan bit sayısı = 2 2^2 = 4 ip lik subnetler

200.100.50.0 - 200.100.50.3 /30
200.100.50.4 - 200.100.50.7 /30
200.100.50.8 - 200.100.50.11 /30
200.100.50.12 - 200.100.50.15 /30
...
..
.
200.100.50.240 - 200.100.50.243 /30
200.100.50.244 - 200.100.50.247 /30
200.100.50.248 - 200.100.50.251 /30
200.100.50.252 - 200.100.50.255 /30

/30 = 255.255.255.252

 

160.75.0.0 /16 yı 2 eşit parçaya bölelim

N.N.shhhhhhh.hhhhhhhh

3. octet te hostalara kalan bit sayısı 7
2^7 = 128 lik bloklara bölüyoruz.

160.75.0.0 - 160.75.127.255 /17
160.75.128.0 - 160.75.255.255 /17

/17 = 255.255.128.0

 

160.75.0.0 /16 yı 4 eşit parçaya bölelim

N.N.sshhhhhh.hhhhhhhh

3. octet te hostalara kalan bit sayısı 6
2^6 = 64 lik bloklara bölüyoruz.

160.75.0.0 - 160.75.63.255 /18
160.75.64.0 - 160.75.127.255 /18
160.75.128.0 - 160.75.191.255 /18
160.75.192.0 - 160.75.255.255 /18

/18 = 255.255.192.0

 

160.75.0.0 /16 yı 32 eşit parçaya bölelim

N.N.ssssshhh.H

160.75.0.0 - 160.75.7.255 /21
160.75.8.0 - 160.75.15.255 /21
160.75.16.0 - 160.75.23.255 /21
160.75.24.0 - 160.75.31.255 /21
160.75.32.0 - 160.75.39.255 /21
...
..
.
160.75.232.0 - 160.75.239.255 /21
160.75.240.0 - 160.75.247.255 /21
160.75.248.0 - 160.75.255.255 /21

/21 = 255.255.248.0

 

160.75.0.0 /16 yı C sınıfı büyüklüğünde subnet lere bölün

ilk 5 subnetin network broadcast adresleri nelerdir ?

toplamda kaç subnet var ? 2^8 = 256

her bir subnette kullanılabilir ip adresi sayısı ? 254

N.N.ssssssss.H

160.75.0.0 - 160.75.0.255 /24
160.75.1.0 - 160.75.1.255 /24
160.75.2.0 - 160.75.2.255 /24
160.75.3.0 - 160.75.3.255 /24
160.75.4.0 - 160.75.4.255 /24

/24 = 255.255.255.0

 

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 160.75.162.71
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . . . . . : 160.75.162.126

network kaç eşit parçaya bölünmüştür ?

her bir subnette kullanılabilir ip adresi sayısı ?

ilk 5 subnetin network ve broadcast adresleri nelerdir ?

yukarıdaki host un bulunduğu subnetin kullanılabilir ilk
ve son ip adresleri nelerdir ?

N.N.H.H

255.255.255.128 = /25 /16 > /25 = 9 bit ödünç alınmış

2^9 = 512 subnet

32 - 25 = 7 2^7 = 128 - 2 = 126 kullanılabilir ip

N.N.ssssssss.shhhhhhh

160.75.0.0 - 160.75.0.127 /25
160.75.0.128 - 160.75.0.255 /25
160.75.1.0 - 160.75.1.127 /25
160.75.1.128 - 160.75.1.255 /25
160.75.2.0 - 160.75.2.127 /25
160.75.2.128 - 160.75.2.255 /25
160.75.3.0 - 160.75.3.127 /25
160.75.3.128 - 160.75.3.255 /25
...
..
.
160.75.254.0 - 160.75.254.127 /25
160.75.254.128 - 160.75.254.255 /25
160.75.255.0 - 160.75.255.127 /25
160.75.255.128 - 160.75.255.255 /25

hostlara kalan bitler "0" yapılırsa = host ip adresi subnet mask ile and lenirse = network address bulunur.

160.75.162.71 = 160.75.162 .01111111
255.255.255.128 = 255.255.255.10000000
160.75.162.0

network address = 160.75.162.0
broadcast address = 160.75.162.127

 

Vadi yurtlarında yaklaşık 2000 civarı host bulunuyor.  Eğer 160.75.0.0 /16 lı network ü vadi yurtları büyüklüğünde eşit parçalara bölmek istersek : 

network ü kaç eşit parçaya bölmeliyiz 2^5 = 32

her bir subnette kullanılabilir ip adresi sayısı ne olur
2^11 -2 = 2046

ilk 3 subnetin network ve broadcast adresleri ne olur ?

subnet mask ne olur ? /21 = 255.255.248.0

N.N.ssssshhh.hhhhhhhh

3. octette hostlara kalan bit sayısı 3 olduğuna göre
2^3 = 8 lik bloklar halinde subnetler oluşturulur.

160.75.0.0 - 160.75.7.255 /21
160.75.8.0 - 160.75.15.255 /21
160.75.16.0 - 160.75.23.255 /21
160.75.24.0 - 160.75.31.255 /21
160.75.32.0 - 160.75.39.255 /21
...
..
.
160.75.240.0 - 160.75.247.255 /21
160.75.248.0 - 160.75.255.255 /21

 

77.0.0.0 /8 4 eşit parçaya bölelim

N.sshhhhhh.H.H

77.0.0.0 - 77.63.255.255 /10
77.64.0.0 - 77.127.255.255 /10
77.128.0.0 - 77.191.255.255 /10
77.192.0.0 - 77.255.255.255 /10

/10 = 255.192.0.0

 

11.0.0.0 /8  herbirinde 500 host olacak şekilde eşit subnetlere bölmek  istiyoruz.

kaç subnet ?
2^15 = 32768 subnet

subnette kullanılabilir ip adresi sayısı ?
2^9 = 512 - 2 = 510 ip

subnetlerin mask ?
255.255.254.0

ilk 5 subnetin network ve broadcast adresleri ?
N.ssssssss.sssssssh.hhhhhhhh

11.0.0.0 - 11.0.1.255
11.0.2.0 - 11.0.3.255
11.0.4.0 - 11.0.5.255
...
..
.
11.0.252.0 - 11.0.253.255
11.0.254.0 - 11.0.255.255
11.1.0.0 - 11.1.1.255
11.1.2.0 - 11.1.3.255
11.1.4.0 - 11.1.5.255
...
..
.
11.1.252.0 - 11.1.253.255
11.1.254.0 - 11.1.255.255
11.2.0.0 - 11.2.1.255
11.2.2.0 - 11.2.3.255
...
..
.
11.255.0.0 - 11.255.1.255
11.255.2.0 - 11.255.3.255
11.255.4.0 - 11.255.5.255
...
..
.
11.255.252.0 - 11.255.253.255
11.255.254.0 - 11.255.255.255

 

192.168.1.0 /24 4 eşit parçaya bölün

N.N.N.sshhhhhh 255.255.255.192

2^6 = subnet ler 64 ip lik bloklar halinde

192.168.1.0 - 192.168.1.63 /26
192.168.1.64 - 192.168.1.127 /26
192.168.1.128 - 192.168.1.191 /26
192.168.1.192 - 192.168.1.255 /26

 

172.16.0.0 /16 4 eşit parçaya bölün

N.N.sshhhhhh.H 255.255.192.0

172.16.0.0 - 172.16.63.255 /18
172.16.64.0 - 172.16.127.255 /18
172.16.128.0 - 172.16.191.255 /18
172.16.192.0 - 172.16.255.255 /18

 

10.0.0.0 /8 4 eşit parçaya bölün

N.sshhhhhh.H.H 255.192.0.0

10.0.0.0 - 10.63.255.255 /10
10.64.0.0 - 10.127.255.255 /10
10.128.0.0 - 10.191.255.255 /10
10.192.0.0 - 10.255.255.255 /10

 

10.10.10.10 /20  

kaç eşit parçaya bölünmüştür ?

ilk 4 subnetin network ve broadcast adresleri nelerdir ?

N.ssssssss.sssshhhh.hhhhhhhh

10.0.0.0 - 10.0.15.255 /20 255.255.240.0
10.0.16.0 - 10.0.31.255
10.0.32.0 - 10.0.47.255
10.0.48.0 - 10.0.63.255
10.0.64.0 - 10.0.79.255
10.0.80.0 - 10.0.95.255
10.0.96.0 - 10.0.111.255

 

ip adresi : 100.100.100.100

subnet mask : 255.255.255.224 = /27

> subnet network address ? 100.100.100.96
> subnet broadcast adress ? 100.100.100.127
> network kaç eşit parçaya bölünmüştür ? 524.288
> herbir subnetteki kullanýlabilir ip adresi sayısı ? 30
> kullanılabilir ilk ip default gateway ise host un default gateway i nedir ?
100.100.100.97

N.ssssssss.sssssssss.ssshhhhh
100.100.100.100 = 100.100.100.011
255.255.255.224 = 255.255.255.11100000

 

VLSM (variable length subnet masking)

200.100.50.0 /24

teknik : 100 host
idari : 50 host
satış&pazarlama : 25 host
bim : 10 host
muhasebe : 5 host

vlsm

 

160.75.0.0 /16 aşağıdaki kampüsler için VLSM yapın

N.N.H.H

Maslak kampüsü : 25000 host
N.N.shhhhhhh.hhhhhhhh
160.75.0.0 - 160.75.127.255 /17

Taşkışla kampüsü : 15000 host
N.N.sshhhhhh.hhhhhhhh
160.75.128.0 - 160.75.191.255 /18

Maçka kampüsü : 7000 host
N.N.ssshhhhh.hhhhhhhh
160.75.192.0 - 160.75.223.255 /19

Gümüşsuyu kampüsü : 3000 host
N.N.sssshhhh.hhhhhhhh
160.75.224.0 - 160.75.239.255 /20

Tuzla kampüsü : 400 host
N.N.sssssssh.hhhhhhhh
160.75.240.0 - 160.75.241.255 /23

geriye kaç ip kalmıştır ?

160.75.242.0 - 160.75.255.255
14 * 256 = 3584 ip kalmıştır

 

Tier 1 bir ISP , Tier 2 ve Tier 3 olan diğer ISP müşterilerine 11.0.0.0 /8 network ünden IP adresleri veriyor.

vlsm yaparak subnetleri oluşturun ?

ISP A : 4 milyon host 11.0.0.0 - 11.63.255.255 /10
ISP B : 2 milyon host 11.64.0.0 - 11.95.255.255 /11
ISP C : 500 bin host 11.96.0.0 - 11.103.255.255 /13
ISP D : 60 bin host 11.104.0.0 - 11.104.255.255 /16

Geriye kalan IP aralığı nedir ?

11.105.0.0 - 11.255.255.255