Skip to content

Chapter 7

IP ADDRESSES

IPv4 address leri 32 bitliktir.
dotted decimal notation : 192.168.1.1
ipv4 adresleri 8 bitlik gruplar halinde 10 lu sayı çevrilip aralarına nokta konularak gösterilir.
octet = 8 bit

01010101.10101010.10101010.10101010

1 octet = 8 bit
00000000 - 11111111 =

0.0.0.0 - 255.255.255.255
2^32 =
4,294,967,296 IPv4 address
160.75.162.52 = 10100000.01001011.10100010.00110100

ip-classes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipv4 adresleri 5 sınıftan oluşur. ilk octete bakılarak ip adresinin hangi sınıfa ait olduğu öğrenilir.

A = 0 - 127
B = 128 - 191
C = 192 - 223
D = 224 - 239 : multicast
E = 240 - 255 : experimental

1110 XXXX 1110 XXXX
1111 0000 - 1111 1111 = 240 - 255

ip addresleri 2 parçadan oluşur.
1. hostun ip address i
2. host un bağlı olduğu network (grup) address i
160.75.162.52 = host ip address
160.75.0.0 = network address
A : 0 - 127 N.H.H.H

10.20.30.40 = host ip address
10.0.0.0 = network address

B : 128 - 191 N.N.H.H
160.75.162.52 = host ip address
160.75.0.0 = network address

C : 192 - 223 N.N.N.H
200.100.50.25 = host ip address
200.100.50.0 = network address

10.20.30.40 = host ip address

00001010.00010100.00011110.00101000 = host
11111111.00000000.00000000.00000000 = mask
00001010.00000000.00000000.00000000 = network

Input1 Input2 = output
0 0 = 0
0 1 = 0
1 0 = 0
1 1 = 1

11111111.00000000.00000000.00000000 = mask
255 0 0 0
160.75.162.52 = host
255.255.0.0 = mask
160.75.0.0 = network
200.100.50.25 = host
255.255.255.0 = mask
200.100.50.0 = network
A : N.H.H.H 255.0.0.0 2^24 = 16,777,214 host
2^7 = 128 network

B : N.N.H.H 255.255.0.0 2^16 = 65,534 host
2^14 = 16,384 network

C : N.N.N.H 255.255.255.0 2^8 = 254 host
2^21 = 2,097,152 network
host ip : 200.100.50.25
network : 200.100.50.0

* hostlara atanan bitler 0 (sıfır) yapılırsa network address bulunur

* hostlara atanan bitler 1 (bir) yapılırsa broadcast address bulunur.

host : 10.20.30.40
network : 10.0.0.0
broadcast : 10.255.255.255

host : 160.75.162.52
network : 160.75.0.0
broadcast : 160.75.255.255

host : 200.100.50.25
network : 200.100.50.0
broadcast : 200.100.50.255

Private ip address 

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

public ip address (A,B,C)

Apipa 
169.254.0.0 - 169.254.255.255

Test net
192.0.2.0 - 192.0.2.255

Loopback
127.0.0.0 – 127.255.255.255
127.0.0.1 = local host

0.0.0.0 - 0.255.255.255
255.255.255.255 limited broadcast destination address

 

Bir hostun bulunduğu network teki diğer hostlarla ve diğer networklerdeki hostlarla haberleşebilmesi 3 parametreye ihtiyacı vardır :
1)ip address
2)subnet mask
3)default gateway

* Router ın her bir interface i AYRI bir network olmalıdır. Router farklı networkleri birbirleriyle haberleştiren cihazdır.

Router#conf t
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router#conf t
Router(config)#interface fa 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

A : 0 - 127 N.H.H.H 255.0.0.0

B : 128 - 191 N.N.H.H 255.255.0.0

C : 192 - 223 N.N.N.H 255.255.255.0

Private IP Addresses
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

host ip : 192.168.1.10
host mask : 255.255.255.0
host network : 192.168.1.0
host broadcast : 192.168.1.255

usable ip address range = 192.168.1.1 - 192.168.1.254

Hostlara kalan bitler "0" yapıldığında network adresi bulunur. Hostlara kalan bitler "1" yapıldığında broadcast adresi bulunur.

192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010
255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000001.00000000
192 168 1 0

11000000.10101000.00000001.11111111
192 168 1 255

host ip : 192.168.2.10
host mask : 255.255.255.0
host network : 192.168.2.0
host broadcast : 192.168.2.255
usable ip address range = 192.168.2.1 - 192.168.2.254

PREFIX gösterim 
/24 = 255.255.255.0
/16 = 255.255.0.0
/8 = 255.0.0.0

loopback = localhost = 127.0.0.1

ping 127.0.0.1 > tcp/ip problemsiz çalışıyor mu ?

host ip = 192.168.1.10
ping 192.168.1.20 > aynı networkte bulunan diğer bir
hosta erişimimiz var mı ?

host ip = 192.168.1.10
ping 192.168.2.20 > farklı (remote) networkte bulunan diğer bir
hosta erişimimiz var mı ?

PING OSI' de ilk 3 katmanda çalışır.

Bir PC nin öğrendiği mac addreslerini görmek için :
PC>arp -a

Bir PC nin ip configuration u görmek için :
PC> ipconfig
PC> ipconfig /all

source ip : 192.168.1.10 /24
destination ip : 192.168.2.10
192.168.1.10
255.255.255.0
-------------------and
192.168.1.0

192.168.2.10
255.255.255.0
--------------------and
192.168.2.0

  • mac address leri local adresleme için kullanılır. Diğer bir deyişle local network ün dışına çıkılırken aynı mac address leri kullanılamaz.